Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців

e-naukaАктуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (18 жовтня - 15 листопада 2012 року) / упорядники: Кучеренко Є.В., Русаков С.С. / За заг.ред.акад.Бондаря В.І. та проф. Дробота І.І. - К.: 120 с.

Завантажити збірку матеріалів у повному обсязі в форматі PDF

Зміст

Барма О.А.
Децентрированность пространства аббатской библиотеки в романе У.Эко «Имя розы»
Бєляєва С.А.‭
Процес харчування як засіб‭ ‬об'єктивації особистісних потреб‭
Биба Є.В.
Інтелігенція та історія повсякдення:‭ ‬до проблеми понять та дефініцій
Вергун С.І.‭
Повсякденне життя транспортної жандармерії:‭ ‬форма одягу
Веселов А.Н.‭ ‬
К проблеме использования ИКТ на уроках‭ ‬математики‭ ‬в инклюзивном образовательном пространстве для учащихся‭ ‬5-6‭ ‬классов‭ ‬с интеллектуальными нарушениями
Ирхина Ю.В.‭ ‬
Профессиональная позиция педагога в преподавании иностранного языка в педвузах
Касіяник А.А.‭ ‬
Локус контролю як суб'єктивний вимір світогляду та поведінки особистості
Козинець О.В.‭
Психічний та емоційний розвиток підлітіків із заїканням
Кочетова М.С.‭
Социально-психологическая работа по коррекции школьной тревожности у подростков
Кучеренко Є.В.‭
Гіпнологічна корекція емоційно-поведінкових розладів особистості:‭ ‬досвід впровадження
Ляшенко О.А.‭
Особистісно‭ ‬– орієнтована фахова освіта як філософська та психолого-педагогічна проблема‭
Медвин Ю.А.‭
Неоинтегральный подход в практике психорезонансной и музыкальной терапий
Мілованов А.О.‭
Проблема осмислення трансцедентального в історії філософії від середньовічної схоластики до постмодерну
Моисеева А.А.
Особенности формирования социальных эмоций у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи средствами художественной литературы
Моисейкина А.Г.‭ ‬
Психокоррекция педагогически запущенных детей младшего школьного возраста
Муха О.Я.‭
Естетика як неактуальна дисципліна:‭ ‬риторика кризи
Олейник О.А.,‭ ‬Бадеева Л.А.‭ ‬
Харьковская операция‭ ‬1942‭ ‬года
‎ ‏ Пастушенко К.С.
Розвиток самооцінки особистості в ранньому юнацькому віці‭

Пеункова О.С.‭ ‬
Изобразительная деятельность как средство формирования социальных представлений у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития
Ралко Р.С.‭ ‬
Студентські будівельні загони:‭ ‬деякі аспекти повсякденного життя‭ (‬1959-1989‭ ‬рр.‭)
Савченко С.М.‭
1130‎ ‏років пам'яті князя Аскольда.‭ ‬До питання походження князя Аскольда та хрещення руських земель
Тищенко В.Г.‭
Напрямки та форми діяльності НУО у сфері соціально-правового захисту населення в Україні‭ (‬друга пол.‭ ‬1990-х‭ ‬– поч.‭ ‬2000-х рр.‭)
Шукалович А.М.‭ ‬
Антибританський рух у єгипті‭ ‬на сторінках української преси‭ ‬Галичини на початку‭ ‬1920-х рр.‭
Чукань‭ ‬І.Л.
Психологія‭ ‬терористів-смертників
Ямцун Є.В.‭
Внесок українскої діаспори країн заходу у розбудову державної незалежності України

Додаткова інформація