Конференція до 50-річчя кафедри культурології

7-8 листопада 2014 року відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Філософія і релігія в просторі сучасної культури».

Конференція присвячена суттєвим змінам у світосприйнятті, які вплинули на трансформацію культури і філософії на рубежі ХХ-ХХІ століття. Сучасні технології кардинально змінили мистецтво, релігійні та культурні практики. Нові форми подачі інформації, її сприйняття і осмислення, відбувається крізь призму певних соціально-філософських ідей. Філософування в просторі сучасної культури володіє потужними конструктивними можливостями творчого формування принципово нових ідей, світоглядних образів і ідеалів. Також важливим чинником у розвитку будь-якої цивілізації була й залишається сьогодні релігія, яка дає потужні поштовхи для соціокультурних трансформацій. Її місце в житті соціуму визначається різними обставинами, зокрема, релігія може виступати як об'єднавча сила у створенні культурного синтезу або може стати революційною руйнівною силою в періоди соціальних змін.

В конференції планують взяти участь науковці з провідних навчальних вишів України, а також з Польщі, Литви та Білорусії.
Організатори запрошують студентів та викладачів на науковий захід, який приурочений до 50-річчя кафедри культурології.

Ознайомитися чи завантажити програму конференції:

Додаткова інформація