Методологічний семінар «Еліта і народ: сучасність та перспективи»

  • Друк

9-jovtnya-seminarif

9 жовтня в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, відбувся черговий методологічний семінар «Філософська антропологія як метаантропологія», який проводить кафедра філософської антропології НПУ імені М. Драгоманова разом з відділом філософської антропології Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди. До обговорення була представлена надзвичайно цікава та актуальна тема: «Еліта і народ: сучасність та перспективи».


У вступному слові Хамітов Н.В. відзначив, що перш ніж загалом говорити про еліту, слід чітко усвідомлювати та розуміти цей складний термін. Назіп Віленович запропонував власне авторське визначення еліти: «Еліта – це частина суспільства, яка творить його дух або владу». Звідси модератор семінару зробив висновок, що коректно було б розрізняти два різних напрямки еліти, а саме – еліти духу та еліти влади. Відповідно, очевидним стає наступний висновок  діяльність, якою займається еліта має різну мету, завдання та спрямування. Особливу увагу Назіп Віленович акцентував на тому, що саме на філософів покладається велика місія - оживити, одухотворити не лише цих дві гілки еліти, а й загалом дух та інтелектуальний розвиток нації. Професор також на прикладі історії нашої країни проаналізував взаємовідносини народу та влади, і зробив невтішний, але, нажаль, реалістичний висновок: «Історія нашої країни – це історія обману елітою влади народу».

Оскільки еліта духу має безпосереднє відношення до релігії, то до виступу були запрошені члени Київського Релігійно-філософського суспільства — к. екон. н. Ілья Назаров та Володимир Писарєв. Доповіді викликали цікаву та жваву дискусію. Зокрема, Володимир Писарєв проаналізував взаємовідносини народу та церкви на кожному історичному етапі розвитку суспільства, також спробував дати оптимістичний прогноз щодо розвитку нашого суспільства. Особливо слухачів зацікавив аналіз формування базових цінностей суспільства за теорією Ш. Шварца.

Надзвичайно цікавим був виступ Ільї Назарова. На основі статті Єфімчук І. В. «Мережевний капіталізм: нове – це добре забуте старе», проаналізував проблеми, що пов'язані з формуванням нової структури соціуму під впливом інформаційних технологій. У виступі окреслив основні історичні етапи впливу на населення еліти влади. Загалом Ілья Назаров прийшов до висновку, що нагальною проблемою сучасного глобалізованого суспільства є перевиробництво еліти, що викликало ряд запитань до доповідача.
Завершився методологічний семінар позитивним підсумком, який зробив професор Хамітов Н.В.: «Освіта має давати правильний вектор розвитку нації та культури. Під час навчального процесу ми повинні готувати духовну еліту з креативними ідеями». Тим самим нагадуючи усім освітянам про відповідальну місію, яка покладена на них – самим бути взірцем та прикладом креативності, відкритості, порядності, духовності.

Кандидат філософських наук,
доцент, доцент кафедри філософської антропології
Людмила Шкіль