Секційне засідання щорічної звітно-наукової конференції студентів на кафедрі філософської антропології

  • Друк

Професори Хамітов і Крилова в оточені студентів на звітній конференції 27 квітня 2015р

27 квітня 2015 року на кафедрі філософської антропології Інституту філософської освіти і науки НПУ ім. М.П. Драгоманова відбулося секційне засідання щорічної студентської науково-звітної конференції. Важливо відмітити, що до роботи секції долучилися не лише студенти філософських спеціальностей ІФОНу, але й молоді дослідники з інших інститутів університету, які цікавляться філософською проблематикою.

Зустріч пройшла в надзвичайно теплій та дружній атмосфері, де учасники в активному дискусійному форматі мали змогу пофілософувати на різноманітні актуальні питання сьогодення, що були поставлені доповідачами конференції. Студенти продемонстрували високу ерудованість, обізнаність в розмаїтті філософсько-антропологічних тематик (понад 20 з яких було заявлено в програмі секції), вміння застосовувати наукові методи у власних дослідженнях, різноманітні підходи до вирішення тих чи інших питань, знаходити альтернативні рішення та ставити цікаві запитання співрозмовникам, що, власне, й розкриває дослідницький хист та неабиякий науковий потенціал наших молодих колег.

plenka-philantrop

Відкрила секційне засідання завідуюча кафедри філософської антропології, професор С.А Крилова. Вітаючи учасників з початком роботи секції та бажаючи успіху на науково-дослідницькій ниві, Світлана Анатоліївна наголосила на тому, що для молодих дослідників, студентів, які в майбутньому прагнуть стати великими науковцями і зробити свій вагомий внесок у розвиток людської спільноти, надзвичайно важливо не втрачати час студентських років і «вчитися, ставати, витворювати себе як науковця», приймаючи активну участь у подібних наукових заходах.

Перша доповідь на тему «Феномен зброї в людському бутті», яку зробив студент ІФОНу Кузнєцов Дмитро, викликала бурхливе обговорення в аудиторії з огляду на надзвичайну серйозність та актуальність цього питання не лише для сьогоднішніх українців, але для людства в цілому.

Теми магістрантів ІФОНу такі, як: «Проблема людини та її меж у філософській фантастиці А. та Б. Стругацьких» Корнієнко Аліни, «Феномен любові в творах Е. Фромма» Ніколаєнко Юлії, «Компаративістський аналіз ментальних настанов українського та російського дворянства на межі ХІХ – поч. ХХ ст.» Крушеніцької Олександри зацікавили присутніх спробами доповідачів поглянути по-новому на вже відомі проблеми, об'єднуючи при цьому філософську антропологію з іншими галузями знань та виявляючи авторський науковий інтерес.

В'юн Софія, презентувавши роботу «Віра як засіб збереження українського етносу», акцентувала увагу на особливостях української ментальності. Доповідь збурила активну дискусію серед учасників, які виявили глибокі знання української історії, культури та менталітету українців, що в свою чергу ще раз доводить зацікавленість молодого покоління власною батьківщиною та її майбутнім.

Юні і талановиті першокурсники виправдали сподівання і приємно вразили дослідницьким ентузіазмом у розгляді проблеми людини через призму історії філософії. Здановська Таїсія, Конопляста Інна, Івашкіна Дарина, Фесенко Лідія, Шеховцова Вікторія та інші з успіхом презентували результати своїх наукових розвідок.

Доповідь «Розуміння людини мислителями античності» і в продовження, виступ доповідача із темою «Образ досконалої людини в античній культурі» звернули аудиторію до роздумів про здобутки величної і прекрасної епохи Античності. Як з'ясувалося, студентство хвилює проблематика ціннісно-культурного аспекту та місце людини в культурі. Влучні відповіді на такі запитання знайшлися у доповіді «Єдність людини і культури в житті». Антична філософсько-антропологічна спадщина є невичерпною для роздумів, що продемонструвала доповідач у роботі «Проблема сенсу життя в античній філософії». Окрім цього, з успіхом відбулося обговорення доповіді «Проблема людини в теоцентричній філософії Середньовіччя».

Окремо необхідно згадати про студентів Інституту інформатики НПУ ім. М.П. Драгоманова, які своїми доповідями додали своєрідну родзинку до загальної тематики секції. Дідевич Катерина спробувала проаналізувати «Роль міфів та легенд в житті сучасної людини», звернувши особливу увагу на міфологічні здобутки давніх слов'ян. Надзвичайну зацікавленість в учасників конференції викликала також доповідь Майбороди Юрія на тему «Впорядкований хаос», де дослідник спробував провести аналогію між закономірностями та впорядкованістю живої природи в цілому і людини зокрема.

Наостанок учасниками секційного засідання, - студентами, модераторами секції та викладачами кафедри філософської антропології, було визначено головних переможців, яких привітали з успішною презентацією своїх наукових досліджень та нагородили пам'ятними подарунками.

1 місце - Конопляста Інна, 1 курс, спеціальність «Філософія», ІФОН. Тема доповіді: «Образ досконалої людини в античній культурі». Науковий керівник – ст. викладач Цимбалій І.П.

2 місце - Кузнєцов Дмитро, 4 курс, спеціальність «Філософія», ІФОН. Тема доповіді: «Феномен зброї в людському бутті», науковий керівник – завідувач кафедри філософської антропології, проф. Крилова С. А.

3 місце розділили: Шеховцова Вікторія, 1 курс, спеціальність «Філософія», ІФОН. Тема доповіді: «Проблема людини в теоцентричній філософії Середньовіччя». Науковий керівник – асист. Качур К.Л. та Здановська Таїсія, 1 курс, спеціальність «Філософія», ІФОН. Тема доповіді: «Розуміння людини мислителями античності». Науковий керівник – ст. викладач Цимбалій І.П.

Колектив кафедри відзначив успішність секційного засідання, плідну працю студентів, актуальність їх наукових пошуків та закликав всіх до подальшої наукової і креативної співпраці.

Аспірант кафедри філософської антропології,
асистент Качур К.Л.,
кандидат філософських наук,
старший викладач кафедри філософської антропології
Цимбалій І.П.