Якою повинна бути філософська антропологія в системі сучасної філософської освіти і науки?

16 квітня 2015 року в ауд. 9-9 гуманітарного корпусу НПУ імені М.П. Драгоманова було проведено круглий стіл на тему «Філософська антропологія в системі сучасної філософської освіти і науки». Цей черговий захід був присвячений 180-річчю НПУ імені М.П. Драгоманова та 10-й річниці кафедри філософської антропології Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова.

Очолили даний захід викладачі-науковці кафедри філософської антропології: С.А. Крилова - доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософської антропології НПУ імені М.П. Драгоманова; Н.В. Хамітов - доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, професор кафедри філософської антропології НПУ імені М.П. Драгоманова; В.О. Матвєєв - доктор філософських наук, професор кафедри філософської антропології НПУ імені М.П. Драгоманова, Я.В. Любивий - доктор філософських наук, професор кафедри філософської антропології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Тема, що була запропонована для обговорення на круглому столі, надзвичайно актуальна, адже, як доречно наголосив Н.В.Хамітов, - «кафедра філософської антропології - це єдина кафедра в Україні, і це одна з кафедр, яка виникли одночасно з Інститутом філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова», тому надзвичайно важливими питаннями є обговорення перспектив, нових завдань, ролі, значення, та місця серед інших філософських дисциплін такого напрямку філософської науки як філософська антропологія.

Розпочала даний захід завідуюча кафедрою філософської антропології С.А. Крилова. Вона представила учасників президії та усіх викладачів кафедри філософської антропології. Далі завідуюча продовжила свій виступ тим, що розповіла про історію створення кафедри. У виступі Світлана Анатоліївна вказала, що кафедра була створена рівно 10 років тому, 29 березня 2005 року, і що у витоків створення цієї кафедри стояла її перша завідуюча - доктор філософських наук, професор Т.В. Розова. Далі С.А. Крилова відзначила, що в даний момент на кафедрі працює 5 докторів наук, що є досить високим показником для такої «молодої» кафедри.

Також завідуюча кафедрою розповіла про основні курси та спецкурси, які викладаються на кафедрі і презентувала збірник програм (під редакцією проф. Розової Т.В.), де усі ці курси представлені. Також Світлана Анатоліївна презентувала підручники, монографії та словники, які написані викладачами кафедри. Серед них були книги, написані міжнародним колективом авторів: Н. Хамітов, С. Крилова, Т. Розова, С. Мінєва та ін. «Філософська антропологія: словник», Н. Хамітов, С. Крилова, Л. Гармаш «Історія філософії: проблема людини», С. Крилова «Краса людини: особистість, сім'я, суспільство», С. Крилова «Безсмертя особистості: ілюзія чи реальність?», Н. Хамітов «Самотність чоловіча та жіноча», Н. Хамітов, С. Крилова «Філософський словник: людина і світ». Книгами відразу ж зацікавилися студенти, оскільки завдяки цим працям у них буде можливість втілювати у життя свої творчі наукові прагнення. Загалом завідуюча кафедрою підсумувала свій виступ тим, що показала, який надзвичайно величезний та цікавий спектр різноманітних тем входить до кола вивчення філософської антропології.

Важливим був виступ Н.В. Хамітова. Він відзначив, що йому надзвичайно приємно те, що разом з першою завідуючою кафедри філософської антропології Т.В. Розовою стояв у самих витоків її створення і вказав, що «кафедра - це живий організм і вона росте, тому живим процесом розвитку кафедри є єдність навчального та наукового процесу». Особливо необхідним та корисним для усіх присутніх було детальне розкриття Назіпом Віленовичем основних питань, які цікавили усіх присутніх, а саме: чому кафедра філософської антропології є єдиною в Україні і чому філософської антропології не було за радянських часів. Це питання викликало надзвичайно жваву дискусію серед студентів та усіх присутніх. Також Назіп Віленович наголосив, що перед кафедрою наразі стоїть багато завдань та проектів, і основним та надзвичайно важливим проектом кафедри є проект метаантропології, завдяки якому можна по-новому відкривати та досліджувати буття людини.

Професор В.Я. Любивий у своєму виступі зробив деякі зауваження щодо місця філософської антропології в системі філософського знання. Зокрема він наголосив на тому, що останнім часом серед філософських дисциплін все більшого значення набуває філософська антропологія, оскільки проблема людини стає все більш нагальною серед інших проблем в загальному контексті наукових досліджень. Це зумовлено зростанням значення людини творчої та індивідуальної як в системі сучасного виробництва, так і в системі суспільних відносин. Людина, котра виробляє й приймає самостійні рішення не лише в сфері виробництва суспільних благ, але й в конструюванні суспільних відносин, займає важливе місце у сучасному житті. Якщо раніше вважалося, що характер продуктивних сил, виробничих технологій визначає стан виробничих відносин, то наприкінці минулого й на початку теперішнього століття стає очевидним, що конструювання такої суспільної системи, в якій створено умови для рівноправного розвитку кожної людини, робить таку систему більш конкурентоспроможною у порівнянні з іншими. Розуміння цього стимулює розвиток знань про людину, у тому числі й філософської антропології.

Професор Матвєєв В.О. поділився своїми думками щодо необхідності читання такого перспективного навчального курсу як «Основи самореалізації особистості». На його думку, у викладанні гуманітарних дисциплін є досить суттєве протиріччя, яке полягає у тому, що з одного боку, в навчальному процесі присутні конкретні дисципліни, які стосуються окремих проблем людини (психологія, педагогіка, етика, естетика, соціологія, історія та ін.). А з другого боку, є нагальна потреба в дисциплінах, які давали б змогу репрезентувати людську особистість в аспекті її розвитку, самореалізації та надавали б конкретні рекомендації до застосування теорії на практиці. Людина, яка закінчила вищий навчальний заклад, уже повинна бути сформованою особистістю, твердо стояти на ногах, бачити сенс свого буття, своє місце в соціумі, мати чітко сформовані ідеали і бачити шляхи їх досягнення, віру в себе, перспективи своєї самореалізації, а не просто мати набір теоретичних знань.

Виступи перерахованих професорів викликали жваву дискусію серед присутніх. В обговоренні прийняли участь викладачі, докторанти, аспіранти та студенти Інституту філософської освіти та науки.

Завершила круглий стіл завідуюча кафедрою філософської антропології проф. С.А. Крилова. Вона ще раз привітала кафедру та університет з такими знаменними датами і запросила усіх присутніх до плідної співпраці та творчості.

Кандидат філософських наук,
доцент, доцент кафедри філософської антропології,
Л.Л. Шкіль

Додаткова інформація