Дизайну та реклами

dyzain-main-photo

Загальна інформація

Керівництво

Завідувач кафедри:

Legenkuj  Легенький Юрій Григорович – завідувач кафедри дизайну та реклами, доктор філософських наук, професор, член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України. 

Заступник завідувача кафедри:

 derman Дерман Лілія Миколаївна – замісник завідувача кафедри дизайну та реклами, кандидат філософських наук, старший викладач. 

Графік роботи

З понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00

Графік годин прийому викладачів на семестр


Завантажити одним файлом графік консультацій (.pdf)

Контакти кафедри

Телефон: (044) 486-05-99

Електрона скринька: kdr_ifon@npu.edu.ua

Web-site: ifondesign.wix.com

Поштова адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14 

Склад кафедри

Завідуючий кафедри дизайну з співробітниками

Викладачі

Legenkuj Легенький Юрій Григорович – завідувач кафедри дизайну та реклами, доктор філософських наук, професор, член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України.
Дерман Лілія Дерман Лілія Миколаївна – замісник завідувача кафедри дизайну та реклами, кандидат філософських наук, старший викладач.
Бугай Наталія Бугай Наталія Ярославівна – кандидат філософських наук,
старший викладач.
Кушнір Юлія Василівна Кушнір Юлія Василівна старший викладач кафедри дизайну та реклами, член Спілки архітекторів України.
Бут Наталія Костянтинівна Бут Наталія Костянтинівна – старший викладач кафедри дизайну та реклами, член Спілки архітекторів України.
Сковронський в м Сковронський Володимир Миколайович старший викладач кафедри дизайну та реклами, член Спілки дизайнерів України.
skovronskyi-b-v Сковронський Богдан Володимирович – старший викладач кафедри дизайну та реклами, член Спілки дизайнерів України.
Розумний Максим Миколайович Розумний Максим Миколайович –доктор політичних наук, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, викладач кафедри дизайну та реклами.
  Юхимик Юлія Віталіївна – доктор філософських наук, професор.

 

Історія

Кафедра дизайну та реклами Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова заснована у 2009 року. Очолює кафедру доктор філософських наук, професор, член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України Ю.Г. Легенький – фахівець з дизайну середовища (монументально-декоративне мистецтво), автор монументальних розписів у м.Києві, Кишиневі, Переяслав-Хмельницькому, Луганську, Вінниці, автор п'яти навчальних посібників, семи монографій.

На кафедрі дизайну та реклами працювали та працюють відомі фахівці: Ю. Г. Рєпін (1930-2013) – архітектор, доктор архітектури, професор, дійсний член Академії Архітектури України, автор проектів з житлового середовища, автор численних статей та монографій з проблем архітектурного проектування; В.Г. Штолько – архітектор, доктор архітектури, професор, народний архітектор України, президент Української академії архітектури, автор численних статей з проблем архітектурного проектування; Ю.В. Юхимик – доктор філософських наук, професор, фахівець з етико-естетичних проблем в мистецтві; М.М. Розумний – доктор політичних наук, професор, фахівець з соціальних комунікацій, реклами і PR; В.М. Сковронський – архітектор, член Спілки дизайнерів України, автор проектів з житлового середовища; Н.Я. Бугай – дизайнер, кандидат філософських наук, автор статей з проблем історії костюма, моди; Ю.В. Корнієнко – дизайнер, кандидат філософських наук, автор статей з проблем дизайну та архітектурного проектування; Ю.В. Кушнір – дизайнер, автор статей з проблем ландшафтного дизайну та дизайну середовища; Н.К. Бут – архітектор, член Спілки архітекторів та Спілки дизайнерів, автор численних статей з проблем ландшафтного дизайну та дизайну середовища; Б.В. Сковронський – майстер живопису і рисунку; Л.М. Дерман – дизайнер одягу, член Спілки дизайнерів України.

Кафедра стала організатором науково-практичних конференцій: «Розвиток дизайну у контексті сучасної культури України» та «Дизайн в контексті сучасних практик культури (мода, реклама, шоу-бізнес, естрада, туристична діяльність)».

На кафедрі діє семінар з проблем сучасної моди та дизайну середовища, викладачі кафедри проводять майстер-класи з проблем візуальної культури.

Протягом становлення та розвитку кафедри захищено 8 кандидатських робіт з проблем дизайну, моди, реклами і культурих практик сучасності.

Особливість підготовквки фахівців на кафедрі полягає у застосуванні філософсько-естетичного досвіду рефлексії з дизайнерських практик, зокрема дизайну інтер'єру і одягу.

Навчальні дисципліни

Кафедра дизайну та реклами є структурним підрозділом Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова. Рік створення – 2009.

Результатом плідної науково-методичної і наукової роботи викладачів кафедри стало зростання попиту абітурієнтів щодо вступу на напрям підготовки «Дизайн (за видами)*» ОКР «Бакалавр» та спеціальність «Дизайн (за видами)*» ОКР «Магістр». Кафедра дизайну та реклами є випускаючою, проводить підготовку студентів за спеціалізаціями: „Дизайн середовища" та „Дизайн одягу".

Важливою складовою професії дизайнера одягу чи середовища є вивчення дисциплін «Проектування», «Рисунок», «Живопис», «Пластична анатомія», «Основи композиції», «Кольорознавство», «Екологічно безпечна мода», «Основи формоутворення», «Матеріалознавство», «Дизайн технології віртуального простору», «Комп'ютерна дизайн-графіка», «Архітектурні конструкції», «Ландшафтний дизайн», «Дизайн-технології одягу», «Типологія поверхонь в одязі», «Семіотика моди», «Синтез мистецтв в архітектурі», «Культурно-історична типологія костюма», «Культурно-історична типологія інтер'єру», «Історія дизайну», «Моделювання», «Проектна графіка» сприяючи новим відкриттям та формуванню індивідуального дизайнерського бачення.

Особливостями школи проектування за напрямами дизайн одягу, дизайн середовища в НПУ Драгоманова

  • риторична система школи;
  • використання нової педагогічної технології – застосування евристичних проектних постернів – проекти для дітей (худ. школи, дит. садочки, ігрове середовище тощо.).
  • Практичне підґрунтя підготовки спеціалістів з дизайну
  • етнографічна практика;
  • практика пленер;
  • виробнича практика;
  • педагогічна практика
  • Спеціалізація дизайн одягу.

За цим напрямом студенти навчаються проектуваню колекцій одягу: прет-а-порте, прет-а-порте-де-люкс, авангардних та арт-колекцій, театрального та видовищного костюма. Зокрема студенти постійно отримують знання щодо прогнозування модних тенденцій, новітніх технологій (НТР) у сфері дизайну, одержують знання щодо екологічно безпечної моди. Провідна дисципліна з підготовки фахівців з дизайну – « проектування»

Для дизайнерів одягу, це курс, що охоплює пропедевтику дизайну одягу: семантику неоліту та солярного культу як витоку створення орнаментальних композицій, систему риторичних трансформацій (субстанційне ядро формоутворення в одязі на макро та мікро рівнях моделювання), освоєння динамічного простору проектування (практики з біонічної клаузури, дитячого одягу, та одягу для вагітних), архітектуру одягу: мінімалізм як модельний принцип на прикладі прозо одягу, культурологічну колекцію та колекцію прет-а порте.

Спеціалізація дизайн середовища.

Майбутні фахівців за даним напрямом навчаються та практикуються на проектуванні різноманітних об'єктів середовища, що пов'язані з різними сферами життєдіяльності людини. Це і проектування житлових та громадських приміщень, об'єктів ландшафту тощо.

Для повноцінного опанування фаховою професією необхідно досконале володіння різними художніми засобами для проектування будь-яких об'єктів середовища.

 {socbuttons}

Студенти та викладачі факультету задіяні в інноваційному проекті

pLP0arZaZT4

Детальніше...

Соціальній дизайн: антропологічні, культурологічні, етичні та естетичні виміри

НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
СПІЛКА ДИЗАЙНЕРІВ УКРАЇНИ
НПУ імені М. П. ДРАГОМАНОВА
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ОДЕСЬКА ЮРІДИЧНА АКАДЕМІЯ»
ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВА
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
ЛЮДИНА ЯК ПРОЕКТ
ПРОГРАМА
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Соціальній дизайн: антропологічні, культурологічні, етичні та естетичні виміри


м. Київ, 17 – 21 вересня 2016 р.
Київ – 2016


Девіз проекту: «Сповідь на завдану тему»
Конференція проводиться з нагоди 60-річчя відомого україньського філософа, доктора філософських наук, професора Тамари Вікторівни Розової.

Куратори проекту:
Андрущенко Тетяна Іванівна, д.ф.н, проф.;
Розова Тамара Вікторівна, д.ф.н., проф.;
Легенький Юрій Григорович, д.ф.н., проф.
Розумний Максим Миколайович, доктор політичних наук, проф.
Модератор проекту:
Дерман Ліля Миколаївна, к.ф.н., доц.

Бажаючим прийняти участь у конференції пропонується «тематичний гербарій», що містить історико-філософський, теоретико-методологічний, антропологічний, культурологічний, політичний, етичний та естетичний розділи.

Задум попередньої тематизації координації пов’язаний з ідеєю більш ефективної координації зусиль колег з філософського цеху, а також ефектом «зустрічи» різних думок в просторі завданої тематики. Адже за бажанням докладчика тема може бути скоординована в бік власної конценції.

Конференція буде проводитися у м. Одеса в Національному університеті «Юридична академія», проживання в пансионаті Національного університету «Юрідична академія», вартість на добу: 5 – 7 $. З м. Києва буде організований під’їзд учасників конференції автобусом від будинку Пирогова 9, НПУ імені М.П. Драгоманова. Під час дії конференції планується проведення показу колекцій одягу студентів кафедри дизайну та реклами НПУ імені М.П. Драгоманова, майстер-класи, художня виставка.
Публікація матеріалів буде здійснюватися на сайті конференції для попередього ознайомлення учасників.

Планується видання матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції: ЛЮДИНА ЯК ПРОЕКТ. Соціальній дизайн: антропологічні, культурологічні, етичні та естетичні виміри (Київ, Одеса, 17 – 21 вересня 2016). Участь у конференції та публікація матеріалів безкоштовні.

Згідно подання наукових матеріалів та умов їх презентації звертатися:
Дерман Ліля Миколаївна, е-mal: dermanI@yandex.ru


ТЕМАТИЧНИЙ ГЕРБАРІЙ «ОСІННІ ЛИСТКИ ОДЕСИ»

Розділ «Історія філософії»
- ентелехія та еквівокація в традиції арістотелізма та схоластики;
- геометрична оптика етики Спінози;
- ескапізм в історії філософської думки – від стоїків до соціалутопізму;
- етика як диференційна онтологія – проект С. Рубінштейна;
- нескінченна діалектика Універсуму – проект Г. Батіщева;
- складка, pli – проект Ж. Дельоза;
- о совращеніі – проект Ж. Бодрійяра;
- турбота про себе – проект М. Фуко;
- архетипи культури – проект С. Кримського.
Розділ «Теорія та методологія філософьких досліджень сучасності»
- мета-метафізика як парадигма феноменологічних досліджень культури;
- мета-антропологія як синергетична інтерпретанта антропологічних досліджень;
- диференційна культурологія та естетика – холізм та антихолізм як методологічні виміри філософського дослідження;
- поетика культури – проект М. Бахтіна та В. Біблера;
- конформізм та постнонконформізм в культурі та в філософській рефлексії;
- філософська мода: науковий тезаурус та обрії рефлексії.
Розділ «Філософська антропологія»
- культурно-історична антропологія та її евристичний потенціал;
- етологія, теологія та антропологія: сучасний дискурс;
- антропологія техніки, антропосфери, ноосфери;
- віртуальна антропологія.
Розділ «Філософія культури»
- філософія культури та релігії: глобалістські моделі;
- петля рекурсії, антихолізм та антиредукціонізм культурологічних досліджень – від. П. Сорокіна до Е. Морена;
- ідеаціоністські моделі ритуалу та культурології;
- культурологія як археологія, палеоантопологія, етнопсихологія;
- політична антропологія культури та її медіадискурс.
Розділ «Філософія політики»
- людина політична та її світ – проект Х. Аренд;
- економія та ергономіка брехні в політиці;
- сни та сновиддя політиків як глобальна проблема посткомуністичних культур;
- соціопрагматика політики як рекламно-брендинговий мікс;
- менеджмент та маркетинг політичних акцій.
Розділ «Етика та естетика»
- етос та ерос як онологогічні предикації етики та естетики;
- метафізичне зло як проблема глобалістської етики;
- ювенальність етичних максим та метафізичне дитинство людства в мистецтві – «Дитячій альбом» П.І. Чайковського як етичний ідеал;
- ерос у Платона в інтерпретації молодого О. Лосєва;
- феноменологічна естетика М. Бахтіна та О. Лосєва як філософський ідеал;
- ідеологія протесту в етиці та естетиці пострядянської філософії;
- проектні алгоритми сучасної архітектури та дизайну;
- нелінійний текст, фрактальна геометрія проектного простору як різновид естетичного ескапізму;
- однакове горизонтальне планування «Гетеануму» Р. Штайнера та власного будинку К. Мельнікова – дім месіаністської утопії антропософії та помешкання архітектора;
- нонфініто в сучасному мистецтві.

Дизайн як засіб комунікацій

Дизайн як засіб комунікацій

18 – 22 жовтня 2016 року в рамках VI Міжнародного форуму «Простір гуманітарної комунікації» відбудеться семінар з дизайну «Дизайн як засіб комунікації».

Семінар організовують і проводять: кафедра дизайну та реклами Інституту філософської науки і освіти Національного педагогічного університету, Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

Детальніше...

Додаткова інформація