Звіт з соціально-виховної роботи ФФОН за осінній семестр 2017/2018 н.р.

План заходів Студентської ради факультету на 2016/2017 н.р.

План соціально-виховної роботи кафедр факультету на 2016/2017 н.р.

Дочірні категорії

 • Студентська рада

  Студентська рада ІФОН була заснована у 2006 році. Першим головою СР ІФОН був обраний Сергій Русаков. У цей період були закладені такі традиції ІФОНу, як «Тиждень мистецтв», «Фестиваль релігійного мистецтва», Новорічний Бал Маскарад, Студентський відеоклуб. Відбувалися подорожі студентів ІФОНу містами України (акція «Стежками Батьківщини). До сьогодні відбувається видання студентського журналу «Глобус».

  Studrada 2015 1024724

  {socbuttons}

 • Студентське наукове товариство

  Cf30YuIkIEI 

  Cтудентське наукове товариство Факультету філософської освіти і науки засновано у 2005 році. Його очільниками впродовж декількох років були Антон Дробович, Віталій Туренко, Наталія Ляшенко, Марія Розпутна та Яна Ступак. Кожен зі студентів зробив власний внесок у розбудову наукового товариства та його затвердження як студентської самоврядної організації. Зокрема, на чолі з Антоном Дробовичем, СНТ сформувало власну наукову традицію − проведення Міжнародного наукового форуму «Простір гуманітарної комунікації». Коло заходів в рамках цього форуму надало можливість студентам об'єднуватися навколо аналізу актуальних гуманітарних проблем.Y9Deg 7hG9A

  19 березня 2015 року Студентське наукове товариство Факультету філософської освіти і науки на основі відповідної декларації було інституалізовано та увійшло до складу СНТ університету імені професора Григорія Волинки. До його складу були залучені найбільш ініціативні студенти, які відзначились систематичною участю у наукових конференціях та круглих столах, Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт тощо.

  Робочий склад:

  Голова товариства – Хоменко Гліб

  Заступник голови – Конопляста Інна

  Секретар – Голопьорова Аліна

  Прес-секретар – Голенко Ольга

  Голова секції філософії – Стуженко Владислава

  Голова секції філософської антропології – Шеховцова Вікторія

  Голова секції культурології – Залєвський Сергій

  Голова секції релігієзнавства – Поліщук Анна

  Голова секції суспільствознавства – Атаманчук Антон

  Голова секції психології – Крагель Каріна

  Голова секції дизайну – Бойко Марина

  dD7FdJ98L6k

   

  Концепція діяльності: метою діяльності товариства є розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, які навчаються на Факультеті, розвиток у них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки, формування готовності до використання інноваційного підходу у галузі наукових досліджень, організаційна допомога професорсько-викладацькому складу в інтеграції наукової, навчальної та виробничої діяльності в системі вищої освіти.

  Основні завдання СНТ Факультету:

  -залучення студентів до науково-дослідницької роботи;

  -оволодіння сучасними методиками проведення самостійних наукових досліджень;

  -оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень;

  -пошук і підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються на Факультеті, надання їм всебічної допомоги;

  -організація та розвиток міжуніверситетського та міжнародного наукового співробітництва;

  -пошук та сприяння запровадженню нових форм роботи зі студентами, які навчаються на Факультеті;

  -висвітлення наукових досягнень студентів у засобах масової інформації;

  -підтримання зв’язків з іншими студентськими організаціями в Україні та за її межами з метою обміну досвідом організації студентського наукового життя, участі в конференціях, форумах, конкурсах, обміну делегаціями тощо;

  -популяризація наукової діяльності серед студентів Факультету;

  Основні заходи: щорічна звітно-наукова конференція студентів «Освіта та наука», заходи в рамках VІІІ Міжнародного форуму «Простір гуманітарної комунікації», Всеукраїнський форум молодих науковців (спільно з Радою молодих вчених), Всеукраїнський круглий стіл «Особистість в умовах глобалізації: філософський, психологічний та соціологічний виміри», Міжнародна конференція «Інноваційні технології в галузі культури», Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців».

  Видання: збірник звітно-наукової конференції студентів Факультету філософської освіти і науки, «Науковий часопис» Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки, збірники наукових тез та статей «Культурологічний альманах» та «Гуманітарний корпус».

  {socbuttons}

 • Студентська газета

  {socbuttons}

 • Випусники

Додаткова інформація