Степаненко Інна Миколаївна

  • Друк

Степаненко Інна Миколаївна

Старший викладач кафедри психології.

Працює на кафедрі з 2014 року.

Освіта: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010 р.

Фахова діяльність: секретар вечірнього факультету (2010 – 2013); асистент кафедри психології за сумісництвом (2013 - 2014); старший викладач кафедри психології.

Куратор груп ECTS студентів вечірнього факультету, відповідальна за організацію та проведення практик студентів вечірнього факльтету.

Тема дисертаційного дослідження – «Психологічна корекція сором’язливості у майбутніх психологів».

Коло професійних інтересів: психологія спілкування, комунікативна психологія.

Дисципліни, які викладає:

Актуальні проблеми консультативної психології

Психологічна експертиза

Юридична психологія

Сучасні технології психологічного консультування

Диференціальна психологія

Консультативна психологія

Індивідуальне та сімейне психоконсультування

Психологія професійних деструкцій

Психологічна допомога при посттравматичному синдромі

Психотехнології арттерапії

Експериментальна психологія

Профілактика і корекція відхилень поведінки

Психодіагностика

Психологія замісного батьківства

Основні друковані праці

Назва

Характер

роботи

             Вихідні дані

Обсяг

1

Психологічні особливості афективного компоненту сором’язливості

Стаття

 

«Єдність навчання інаукових досліджень-головнийпринцип університету». Збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів університету за 2012 рік.

0,5 д.а.

 

2

Комунікативна компетентність як умова забезпечення екологічності в закладах освіти


Тези

Філософські, психологічні та методичні аспекти екологічності». Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції за 2012 рік.

0,2 д.а.

 

3

Психологічна просвіта дітей підліткового віку з питань сором’язливості.

Тези

Психологічна просвіта у сучасному суспільстві: методологія, досвід, перспективи Міжнародна науково-практична конференція з нагоди відзначення 90-річчя від дня заснування Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренко, 20-21 листопада 2014 року,

м. Суми. – С.19-20

0,2 д.а.

4

Наскрізна програма практики студентів напряму підготовки  6.03010301, 7.03010301, 8.03010301 «Психологія» на вечірньому факультеті.

Програма

Наскрізна програма практики студентів напряму підготовки

6.03010301, 7.03010301, 8.03010301 «Психологія» на вечірньому факультеті.

2014 р.   

2 д.а


Ширяєва Л.М.,

Білінська О.О.,

Зінченко А.В.

5

Теоретичні підходи до вивчення природи  виникнення сором’язливості

Тези

«Єдність навчання і наукових досліджень-головний принцип університету». Матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів факультету філософської освіти і науки.

14-18 березня 2016 року.

0,2 д.а.

 

6

Вплив сором’язливості на формування професійної культури студентів-психологів

Тези

 

«Професійна культура фахівця: сутність, реалії, перспективи».

ІІ Міжнародна науково-практична конференція Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка.

23-24 листопада 2016 року.

0,2 д.а.

 

7

Психологічний аналіз прояву сором’язливості у особистості

Тези

«Освіта і наука» - 2016

Матеріали студентської звітно-наукової конференції факультету філософської освіти і науки.

11-15 квітня 2016 року.

0,2 д.а.