Зінченко Анна Вікторівна

  • Друк

Зінченко Анна Вікторівна

Кандидат психологічних  наук  зі  спеціальності  19.00.04 – медична психологія,  2014 рік; доцент кафедри психології (з 2015).

Працює на кафедрі з 2008 року.

Освіта: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, медико-психологічний факультет , спеціальність «Медична психологія», кваліфікація – лікар-психолог (2008).

Фахова діяльність: інтерн у КМКПНЛ №1 (2008 - 2009); аспірант лабораторії когнітивної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (2009 - 2012); викладач кафедри психології НПУ імені М.П. Драгоманова (2008 - 2011); старший викладач кафедри психології (2011 - 2014); доцент кафедри психології (з 2015); лікар-психолог 19 відділення (центр «Епілепсія»); КМКПНЛ №1 (за сумісництвом, 2009 - 2013).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Психологічні механізми соціальної адаптації хворих на епілепсію»

Коло професійних інтересів: зоопсихологія, клінічна та медична психологія, реабілітація та адаптація людей та дітей з психічними вадами.

Дисципліни, які викладає:

Психологія розвитку та вікова психологія

Педагогічна психологія

Профорієнтація і профвідбір

Психофізіологія і психосоматика

Зоопсихологія

Патопсихологія

Основні друковані праці:

1. Монографія «Психологічні механізми соціальної адаптації хворих  з    нервово-психічним розладом»

Навчальний посібник: General psychology

Статті:

Проблема соціально-психологічної адаптації хворих  на  епілепсію.

Використання тесту  М.Люшера в діагностиці хворих на  епілепсію.

Особистісні детермінанти соціально-психологічної адаптації хворих на епілепсію.

Аналіз   факторів та умов соціальної  адаптації хворих  на  епілепсію.

Механізми  психологічного  захисту хворих на  епілепсію.

Особливості  психосоціальної  роботи з хворими на  епілепсію.

Робота з сім’єю як необхідна умова успішної  психотерапії в процесі соціальної адаптації  хворого на епілепсію.

Корекція тривожності хворих на епілепсію.

Копінг-поведінка та психологічні реакції на захворювання в процесі адаптації  хворих з нервово-психічними розладами.

Використання дельфінотерапії в лікуванні дітей з психічними  розладами.