Богданова Світлана Анатоліївна

 • Друк

Богданова Світлана Анатоліївна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології .

Працює на кафедрі з 2007 року.

Освіта: Київський державний лінгвістичний університет, інститут «Схід – Захід» (1998 р.)

Фахова діяльність: ЗОШ №295 (гімназія «Діалог») м. Києва, вчитель (1998 - 2004); аспірант кафедри психології НПУ імені М.П. Драгоманова (2004 - 2007), старший викладач кафедри психології (2007 - 2010), доцент кафедри психології (з 2010).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Психолого-педагогічні умови розвитку пізнавальної активності молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови» (2008).

Коло професійних інтересів: психологія художньої творчості, психологія культури, психологія релігії.

Дисципліни, які викладає:

Психологія

Педагогіка та психологія вищої школи

Психологія художньої творчості

Психологія релігії

Психологія культури

Соціальна психологія

Основні друковані праці:

 1. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів засобами іноземної мови: Навчально-методичний посібник. -- К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. − 101 с. (у співавторстві з Л.В.Долинською).

 2. Психологія художньої творчості: Навч. посібн. -- К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 278 с.

 3. General Psychology. Handbook for Practical Work / Загальна психологія. Практикум: Навчальний посібник [англійською та українською мовами]. -- Нілан-ЛТД, 2013. – 192 с. ( у співавторстві з А.В.Зінченко).

 4. Colour archetypes researching as a way of mentality peculiarities comprehension. – НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУімені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – № 2 (47). – К.: НПУ імені М.П.Драгома-нова, 2015. –  С. 3-9 (0,5 д.а.). (У співавторстві з Козачук О.Д.).

 5. The peculiarities of manifestation of religious orientations of the Ukrainians. – НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУімені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – № 44 (68). – К.: НПУ імені М.П.Драгома-нова, 2014. – С. 117-122 (0,5 д.а.). (У співавторстві з Темрук О.В.).

 6. Психологія: комплекс навчальних програм дисциплін професійної та особистісно-орієнтованої підготовки бакалаврів. -- Навчально-методичний комплекс. К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. –

 7. 209 с.

 8. Програма нормативної навчальної дисципліни «Психологія культури». – Програма. –  К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – С. 177 – 189.

 9. Програма нормативної навчальної дисципліни «Психологія релігії» – Програма. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – С. 189 – 199.

 10. Програма нормативної навчальної дисципліни «Психологія художньої творчості». – Програма. -- К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – С. 199 – 209.

 11. Теоретичні підходи до розгляду феномену пізнавальної активності // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. − К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. − № 10 (34). − С. 38 − 45.

 12. Проблема вікових особливостей пізнавальної активності у вітчизняній психології // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. − К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. − № 11 (35). − С. 51 − 62.

 13. Структура пізнавальної активності молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови // Наукові записки Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України  За ред. академіка С.Д.Максименка. К.: Міленіум, 2006. − Вип. 27. − С. 277 − 287.

 14. Проблема розвитку пізнавальної активності молодших школярів // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т. ІХ, част. 1. − К., 2007 − С. 199 − 207.                                                        

 15. Вивчення іноземної мови як засіб формування міжетнічної толерантності // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання /За ред.. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон. – К.: Міленіум, 2007. – Т. 8, вип.. 4. – С. 174 – 182.

 16. Вікова динаміка пізнавальної активності молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови // Психологічні перспективи : [зб.наук.праць/ наук. ред. Слюсаревський М. та ін.]. − Луцьк, 2007. − С. 75 − 81.

 17. Пізнавальна активність як передумова становлення творчої особистості // Генезис творчості в житті особистості: Збірник наукових статей (за матеріалами І Всеукраїнської науково-практичної конференції) / Відп. ред. Н.О.Полетаєва. Вип..І. − Горловка : Вид-во ГДПІМ, 2007. − С. 44 − 50.

 18. Пізнавальна активність особистості як багатовимірне інтегративне психічне явище // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. матеріалів ІХ Всеукр. наук.-практ. конф.,  Київ, 25 − 27 квітня 2006 р.; У 5-ти т. / Редкол.: Тимошенко І.І. (відп. ред.) та ін. − К.: Вид-во Європ.  ун-ту, 2006. − Т.3. − С. 111 − 114.

 19. Особливості пізнавальної активності молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: Зб. матеріалів Х Всеукр. наук.-практ. конф.,  Київ, 16 – 18 травня 2007 р.; У 6-ти т. / Редкол.: І.І.Тимошенко (відп.ред.) та ін. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007. – Т.4. –  С. 129 – 131.  

 20. Психологія успіху людини сучасності − типового представника масової культури // Успішність особистості: потенціал та обмеження: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 18 березня 2010 р.) / За редакцією М.Л.Смульсон, Л.М.Зінченко. − К., 2010. −С. 109 − 113.