Спеціальність 03031 - Релігієзнавство* 

 Назва
 програми

 (спеціалізація)

Кваліфікація Форма
навчання
 Термін
навчання
 Релігійна освіта  Бакалавр релігієзнавства.
 Вчитель предметів морально-
 духовного спрямування.
 Вчитель іноземної (англійської) мови.
 дена/заочна  3 роки 10 міс.
 Релігійна журналістика  Бакалавр релігієзнавства.
 Редакторрелігієзнавчих видань.
 дена/заочна  3 роки 10 міс.

*Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів при вступі на основі повної загальної середньої освіти

 Назва предметів та творчих конкурсів  Мінімальний конкурсний бал
 Українська мова та література (базовий)  100 балів
 Історія України  100 балів
 Іноземна мова  100 балів

Додаткова інформація